Lange stop voor Bunshot

Net als bij zo vele andere sportbeoefenaars het geval is, houdt het Coronavirus ook onze plaatselijke tafeltennisclub in haar wurggreep. Inmiddels is er door de Nederlandse TafelTennis Bond overeenkomstig met de richtlijnen van het RIVM een aantal beslissingen genomen die ook voor Bunshot vergaande gevolgen hebben.

Alle competities zijn volledig stop gezet. De voorjaarscompetitie, waar Bunshot met zeven duo teams en één regulier (driemans) team aan deelnam, zal niet worden uitgespeeld. Er volgt geen promotie of degradatie. Het is, zoals de situatie zich er nu laat uitzien, de bedoeling om de volledige voorjaarscompetitie in het najaar weer op te starten. Dat betekent dat alle teams in september weer in dezelfde poules en klassen zullen worden ingedeeld. Uiteraard kunnen clubs nog wel besluiten om hun teams te wijzigen en de toekomst zal uiteraard uitwijzen of dat op grote schaal gaat gebeuren. Mocht dit echter meevallen, dan zal de najaarscompetitie hopelijk een gezellig weerzien met oude bekenden betekenen.

De trainingsavond die Bunshot samen met de Sjeve Shuttel op de woensdag in de Kuil heeft was al opgeschort door de afgekondigde maatregelen om tot 1 juni als sportclub niet meer samen te komen.

Tevens zal de bekercompetitie, die zoals gebruikelijk aan het eind van de voorjaarscompetitie wordt gespeeld, geen doorgang vinden. Tenslotte zijn alle officiële tafeltennistoernooien die voor 1 augustus waren georganiseerd vervallen.

Met deze maatregelen hoopt de NTTB, wat als motto “De NTTB dat zijn wij samen” heeft, een bijdrage te leveren in de strijd tegen het Coronavirus.