In Memoriam

Woensdagavond een minuut stilte ter nagedachtenis aan Evert Beekhuis, oprichter van tafeltennisvereniging Bunshot

MISTER BUNSHOT OVERLEDEN
Op 16 maart 2019 is op 68 jarige leeftijd na een kort ziekbed Evert Beekhuis overleden.
Als er één persoon is, die bovenstaande titel toekomt, dan is dat Evert wel.
Vanuit zijn deelname aan bedrijfscompetities in Amersfoort ontstond het idee om ook in Bunschoten-Spakenburg een tafeltennisclub in het leven te roepen. Dit is in 1974 realiteit geworden en Evert was hierbij de belangrijkste initiatiefnemer. In eerste instantie kreeg de club de naam Shot ’74, maar later werd dit veranderd in Bunshot.
Vanaf de oprichting heeft Evert onafgebroken, dus ruim meer dan veertig jaar, diverse bestuursfuncties ingevuld. Daarbij lag zijn hart vooral bij het organiseren van onze diverse competities en toernooien. Denk maar eens terug aan alle clubkampioenschappen en kersttoernooien, die hij op geheel eigen wijze op de kaart zette.
Deze grote verdienste voor de club heeft ook geleid tot zijn benoeming tot erelid.
En het is goed om ook nu nogmaals onze grote dank uit te spreken voor alles wat Evert voor Bunshot betekend heeft.
Naast bestuurder was hij natuurlijk ook gewoon speler. Jarenlang heeft hij in ons eerste team gespeeld. Naarmate de leeftijd vorderde moest hij wel wat stapjes terug doen, maar totdat hij ziek werd, draaide hij nog zeer verdienstelijk in één van onze teams mee.
Tenslotte is het ook belangrijk om op te merken, dat Evert meer was dan tafeltennis alleen.
Hij was ook man, vader, opa, broer, oom en vriend. En in het bijzonder willen we alle mensen, die van Evert hielden heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen.
Rust zacht Evert.
Lid van bijna het eerste uur, Arie van Diermen.